Toneelvereniging TOVRI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tovri.nl
De Kolk 31
5961 RD Horst
0611561260

Theo Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van Toneelvereniging TOVRI. Hij is te bereiken via ons mailformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken
Toneelvereniging TOVRI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website Tovri.nl:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij verdere (digitale) correspondentie en/of telefonisch

Uw IP-adres wordt ten allen tijde opgeslagen. Dit gebeurt door onze websiteprovider en kan gebruikt worden voor beveiligingsdoeleinden en/of statistische verwerking. De overige gegevens worden alleen en enkel verzameld op het moment dat u een bericht achterlaat op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via ons mailformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Toneelvereniging TOVRI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u de mogelijkheid te bieden reacties achter te laten op onze website.
- U de mogelijkheid te bieden contact met ons bestuur op te nemen.
- Toneelvereniging TOVRI kan uw gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en/of het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Toneelvereniging TOVRI neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toneelvereniging TOVRI) tussen zit. Wel is het mogelijk dat onze externe partner, de internetprovider, IP-gegevens logt voor statistische analyses. Dit zal nooit tot personen te herleiden zijn. Tevens is onze externe partner, de internetprovider, ook gehouden aan de Europese privacywet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Toneelvereniging TOVRI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en/of is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Toneelvereniging TOVRI verstrekt geen gegevens aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toneelvereniging TOVRI gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en veiligheid. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie vind u in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toneelvereniging TOVRI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij over u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons secretariaat via ons mailformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toneelvereniging TOVRI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toneelvereniging TOVRI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit door toegang tot persoonsgegevens af te schermen met een gebruikersnaam en wachtwoord en gebruik te maken van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer er persoonsgegevens worden ingevoerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het mailformulier.


Laatst gewijzigd: 1 december 2019

contactgegevens    onze sponsor(s)

Ga naar boven

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.