Wij bedanken onze sponsoren voor hun bijdrage aan Tovri. Mede door jullie inbreng kunnen wij producties blijven maken.

 

Hoofdsponsor:

metalwire logo

 

 

Sponsors

                  Rabobank                            Mushcomb logo         

 

       De Kemp

Het Miëteriks Krèntje is een dorpsblad welke huis aan huis wordt verspreid in Meterik. Uiteraard is het blad gevuld met al het nieuws dat iedereen die ook maar iets met Meterik heeft behoort te weten. Zo nu en dan publiceert Tovri ook iets in betreffend Krèntje. Aangezien niet iedereen dit prachtig Krèntje in de brievenbus ontvangt kun je hier de bijdrages van Tovri lezen.

t Krèntje

Heb je vragen en/of opmerkingen die je rechtstreeks wilt kortsluiten met onze voorzitter, gebruik dan onderstaand mailformulier. Je ontvangt, afhankelijk van de berichtgeving, zo spoedig mogelijk een reactie terug van hem of hij neemt contact met je op.

Naam:*
E-mail:*
Onderwerp:*
Bericht:*
Antispam:

Toneelvereniging TOVRI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tovri.nl
De Kolk 31
5961 RD Horst
0611561260

Theo Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van Toneelvereniging TOVRI. Hij is te bereiken via ons mailformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken
Toneelvereniging TOVRI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website Tovri.nl:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Uw IP-adres wordt ten allen tijde opgeslagen. Dit gebeurt door onze websiteprovider en kan gebruikt worden voor beveiligingsdoeleinden en/of statistische verwerking.
De overige gegevens worden alleen en enkel verzameld op het moment dat u een bericht achterlaat op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via ons mailformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Toneelvereniging TOVRI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u de mogelijkheid te bieden reacties achter te laten op onze website.
- U de mogelijkheid te bieden contact met ons bestuur op te nemen.
- Toneelvereniging TOVRI kan uw gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en/of het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Toneelvereniging TOVRI neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toneelvereniging TOVRI) tussen zit. Wel is het mogelijk dat onze externe partner, de internetprovider, IP-gegevens logt voor statistische analyses. Dit zal nooit tot personen te herleiden zijn. Tevens is onze externe partner, de internetprovider, ook gehouden aan de Europese privacywet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Toneelvereniging TOVRI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en/of is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Toneelvereniging TOVRI verstrekt geen gegevens aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Toneelvereniging TOVRI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toneelvereniging TOVRI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij over u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons secretariaat via ons mailformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toneelvereniging TOVRI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toneelvereniging TOVRI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit door toegang tot persoonsgegevens af te schermen met een gebruikersnaam en wachtwoord en gebruik te maken van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer er persoonsgegevens worden ingevoerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het mailformulier.

Mocht je vragen hebben, over bijvoorbeeld lidmaatschap, uitvoeringen en dergelijke, of andere info willen ontvangen, vul dan onderstaand mailformulier in. Je ontvangt, afhankelijk van de berichtgeving, zo spoedig mogelijk een reactie terug of het secretariaat neemt contact met je op.

Naam:*
E-mail:*
Onderwerp:*
Bericht:*
Antispam:

Onze vereniging staat met de volgende gegevens geregistreerd:

Toneelvereniging Tovri
per adres:
De Kolk 31
5961 RD Horst
077-398 7532

KvK: 40166447

U kunt ons tevens gericht bereiken middels de mailformulieren uit het menu hier naast.

Mocht je vragen hebben over sponsoring, rekeningen of andere financiële zaken, gebruik dan onderstaand mailformulier. Je ontvangt, afhankelijk van de berichtgeving, zo spoedig mogelijk een reactie terug of er wordt contact met je opgenomen.

Naam:*
E-mail:*
Onderwerp:*
Bericht:*
Antispam:

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de website dan verneem ik dat graag. Ook als je fouten (doodlopende links etc.) ontdekt of je zou graag een toevoeging zien dan kun je me een berichtje sturen met onderstaand mailformulier. Je ontvangt, afhankelijk van de berichtgeving, zo spoedig mogelijk een reactie van mij terug of ik neem contact met je op.

Naam:*
E-mail:*
Onderwerp:*
Bericht:*
Antispam:

Disclaimer voor www.tovri.nl

Toneelvereniging TOVRI (Kamer van Koophandel: 40166447), hierna te noemen TOVRI, verleent u hierbij toegang tot www.tovri.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. TOVRI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
TOVRI spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TOVRI. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TOVRI nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TOVRI. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

contactgegevens    onze sponsor(s)

Ga naar boven